تبلیغات
تاریخ ایران - هویت سازان اروپایی به دنبال کوچک شماری ایرانیان
یکشنبه 7 آذر 1389

هویت سازان اروپایی به دنبال کوچک شماری ایرانیان

   نوشته شده توسط: حسین موسوی    

این مطلب رو از تارنمای سیاسی تاریخی ایران پرست با تایید خودشون برداشت کردم تا همه از این دروغ ها مطلع با شند وبه یاری اهورامزدا هرچه زودتر این دروغ گویان رسوا شوند دوست خوبم این مطلب رو حتما تا اخر بخون ونظرت رو راجع به مطلب بنویس چون برای نویسنده اش مهم هست و این مطلب رو برای دیگران هم بفرست چون خیلی حیثیتی هست و همه باید بدونن. به امید نا امیدی این درغ گویان هویت ساز

درود بر همه ی دوستان و خوانندگان و همکاران ارجمند.

این نوشتار را بر پایه ی نیاز روز نوشتم و از دوستان میخواهم که تا جایی که میتوانند روی درون مایه این نوشته بیاندیشند و نقاط ضعف و قدرت ان را بگویند تا در اینده بتوانیم از اندیشه دیگر دوستان نیز تا جایی که میتوانیم بهره ببریم.

(دوستان این نوشتار را تا پایان بخوانید چون به خون و نژاد ما برمیگردد)

سخن را از اینجا اغاز میکنم که پس پیمودن گامهایی در رشد دارایی و فرهنگی و تا اندازه ای صنعتی در اروپا و همچنین به دنبال گسترش استعمار انها بر کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسیایی ان ها به دنبال هویت سازی برای خود و همچنین بزرگ نشان دادن نژاد خود رفتند و این کارشان نیز قابل توجیه است.

از انجایی که سرور جهان باید دارای نژادی بزرگ و برتر از دیگر نژادها باشد انها نیز این سیاست دروغین را پی گرفتند و به دنبال هویت سازی برای خود دست به کارهایی زدند و فرایند نوشتارهای ان روزگار را امروزه برخی از ما تاریخ و حقیقت مسلم میدانیم.


اینگونه نوشته اند که:

اریان ها پس از سرد شدن جایی که در ان زندگی میکردند یا به چرایی هایی مانند کمبود چراگاه ها دست به کوچ همگانی زدند.

برخی از انها در هندوستان و برخی در فلات و کشور کنونی ایران و برخی نیز به اروپا رفتند و کشورهای اروپایی را پایه ریزی کردند.

سپس سخن از زبان هندی و اروپایی به میان اوردند و به عبارتی خود را درون گود انداختند و بررسی زبان اریان ها را در بررسی زبان های اروپایی دانستند.


حال انکه انان سه هزار و پانصد سال پیش را تاریخ کوچ اریان ها دانسته اند و این در صورتی است که تاریخ اوستایی و تاریخ پیامبری و به پیامبری رسیدن زرتشت سپیتمان (پیام اور ایرانی) 3748 سال پیش را نشان میدهد(البته تاریخ زندگی زرتشت همیشه دارای شبهاتی بوده و اروپاییهان هم همیشه به دنبال خواست خود این تاریخ را یا بالای 6000 سال دانسته اند یا زرتشت را در زمان هخامنشیان معرفی کرده اند.اما تاریخی که از سوی سرچشمه های راستین نمایانده شده است 3748 را تا امسال نشان میدهد)


و اما بر پایه ی نوشتارهای انان 3500 سال پیش تازه ارایان ها اغاز به کوچ کردند اما تاریخ اوستایی ما 3748 را نشان میدهد.

یعنی نزدیک به 300 سال پیش از تاریخی که انها تاریخ کوچ دانسته اند زرتشت اغاز به تبلیغ کرده است.

و این در صورتی است که زمان زرتشت (شاه گشتاسپ)   زمان پایان سلسله ی کیانیان بوده است و خدا میداند چند سال پیش از زرتشت سلسله ی کیانیان و پیش از کیانیان چند هزار سال سلسله ی پیشدادیان در ایران فرمانروایی کرده است و این حقایق از ریشه با انچه اروپاییان در راستای هویت سازی برای خود اورده اند فرق دارد.

ازین گذشته میان ادیان ایرانی و هندی تا اندازه زیادی شباهت هایی وجود دارد و ممکن است این بر اساس همسایگی این دو کشور به وجود امده باشد و همانگونه که میدانید شاه گشتاسپ به عنوان شاه ایران در کشور افغانستان کنونی فرمانروایی میکرده است و این گویای همسایگی ایرانیان و هندیان از دیرباز بوده است.

اروپاییان این را دست اویز قرار داده اند و اریان ها هندوها را یکی دانستند و در این اب گلالود خود را و هویت و تاریخ خود را هم به میان افکندند و خدا میداند و کی و کجا انها هم اریایی شدند.

خب تا اینجای کار تا اندازه ای که به کار میاید به نژاد پر افتخار اریایی پرداختند.


اما برای اینکه نژاد ایرانی را با خود (که ادعای سروری جهان را میکردند) یکی ندادند بحث تازش یونان و تازی و مغول را پیش کشیدند(که البته اینان حقایق تاریخی اند و انها دست اویز قرارشان داده اند)

و گفتند نژاد کنونی ایران نژادی امیخته از خون پست تازی و مغول میباشد.

واژگان تازی و مغول را هم که در زبان ما امده اند و همچنین چهره ی ایرانیان امروز را هم دلیلی کردند برای ادعای دروغین خود.

نخست به سرنوشته ی زبان میپردازیم:

اگر در زبان و واژگانی که از تازی یا مغول در زبان ایرانی امده اند خوب ژرف شوید میبینید که بیشتر افعال نوشته ها دارای واژگانی از این زبان ها میباشد.

و توضیح این نیز بسیار روشن است.انها چون فرمانروا بوده اند(در دوره هایی) زبان انها زبان درباری و همچنین زبان دیوانی و .... شده است.

همچنین همانگونه که میدانید زمانی زبان دانش جهان اسلام زبان تازی بوده است و دانشمندان ایرانی با این زبان کتاب ها .... خود را مینوشتند و به دیگران نیز میاموختند.

و همانگونه که میدانید اندیشمندان و دانشمندان هر قوم و ملت تا انداژه ی زیادی روی زبان اندیشه ان ملت تاثیر میگذارند.

زمانی که فلان دانشجو در ان روزگار میخواست فلان کتاب را بخواند سپس کتابی دیگر بنویسد و لازمه این کار دانستن زبان تازی بود جای شگفتی نیست اگر واژگانی هم از ان زبان درون زبان ما امده باشد.

چون به هر روی این زبان را در گفتگوی روزانه خود و در دانشگاهای ان زمان هم به کار میبرد.

همانگونه که گفتیم این زبان سال های سال زبان دانش و فرهنک و حکومت ما بوده است و هیچ جای شگفتی نیست اگر پای واژگان بیگانه به واسطه زبان دانش ایران ان روزگار به زبان پارسی باز شده باشد.

در این نکته دقت کنید که چون زبان دین و فروانروایی و دانشمندان ایران تازی بوده است  واژگان تازی که رون پارسی امده اند بیشتر بوده تا واژگان مغلی که تنها به واسطه فرمانروایی در پارسی وارد شده.

و این خود گواه بر این ادعاست که زبان دانش ان روز بر زبان مردم تاثیر گذاشته است.

وگر نه همانگونه که تازیان بر ایران تاختند مغولان نیز امدند اما چرا واژگان تازی بسیار بیش از مغول وارد زبان پارسی شد؟

اما اروپاییان این را دستاویز قرار داده اند و نژاد ایرانی را به این بهانه نژادی امیخته از خون های دیگر دانسته اند.

و اما مساله دیگری که پیش کشیدند مساله چهره بود.

و نزدکی تقریبی چهره ایرانیان و تازیان.

نخست باید این را گفت که بسیاری از کشورهایی که امروزه خود را تازی میدانند و زبان و نژاد خود را منصوب به تازیان کرده اند اصلا عرب نیستند و با رجوع به تاریخ راست بودن این ادعا بر ما نیز ثابت میگردد.( و تنها به واسطه زبان تازی خود را تازی میدانند)

دوم اینکه شرایط اب و هوایی روی چهره و پیگر انسان ها تاثیر میگذارد.

همانگونه که میدانید تازیان همانگونه که به مازندران کردستان بلوچستان و هرمزگان رفتند به اذربایگان و اصفهان و .... هم رفته اند.

اما چگونه است که مازندرانیان با هرمزگانیان

اصفهانی ها با اذری ها

لرستانی ها با بلوچ ها دارای چهره متفاوتی هستند؟

و این در صورتی است که تازیان در این مناطق به یک اندازه داخل شده اند.

خب پر اشکار است که این تفاوت در چهره ها به شرایط اب و هوایی برمیگردد نه  امیختگی نژادی.

این دو چرایی (دلیل) ر ا هم که کنار بگذاریم.


ایا یک تازی اگر خونش بر خون اریایی غلبه کند و در ایران زندگی کند ایا میاید و به زبان ایرانی سخن میگوید و از زبان پارسی نگاهداری میکند؟


پر اسکار است که چنین نیست.

و این اندازه (که کم هم نیست) از زبان ناب ایرانی که به جای مانده است را ایرانیان و نه تازیان نگاهداری کرده اند و این برای ان بوده که این زبان نیای انهاست.

دوستان اگر نژادی به نام اریان باشد که هست ما وارثان ان خون و نژادیم و نه اروپاییان و ماییم فرزند کوروش و داریوش و اردشیر و شاپور و دیگر بزرگان نه انان.

و هیچگونه امیختگی که انان( تا این اندازه و در ایران) ادعایش را میکنند وجود ندارد و ما دارای خون پاک ایرانی و اریایی هستیم.

ما نباید با خواندن و اوردن تاریخی که انها بر پایه دروغ نوشته اند مهر تایید بر نوشته ها و سخن ها ادعاهای انان بزنیم.

دوستان تا جایی که میتوانید روی این نوشتار که مطعلق به همه ی ماست و من تنها نویسنده ان بوده ام بیاندیشید و تا جایی که میتوانید سرنوشته های این نوشتار یا نوشته هایی شبیه به این را پخش کنید.

برای همین پخش این نوشتار را با اوردن نام تارنما برای همه ی دوستانی که میخواهند استفاده کنند روا میدانم.


شاد باشید و پیروز

و در پناه مزدا.


causes ed
جمعه 3 خرداد 1398 01:10 ب.ظ
doctors treating erectile dysfunction http://viagralim.us doctors treating erectile dysfunction !
I've been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Studying this info So i'm happy to express that I have a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most without a doubt will make sure to do not overlook this website and provides it a glance on a relentless basis.
https://kubanfss.ru/video
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 12:56 ب.ظ
ブランドスーパーコピー時計(N級品)の偽物通販専門店
https://www.deadvocatenwijzer.nl/reviews/aanrader
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 12:55 ب.ظ
最高質のブランドコピー代引き専門店!のみ販売しております!ぜひご利用ください!日本送料無料!
http://midirectorioempresarial.es/el-pais-se-tino-de-morado/
جمعه 30 فروردین 1398 09:26 ب.ظ
人気レプリカ時計を販売しているスーパーコピー時計通販専門ショップ。 ... 険家のアンソニーからパイロット腕時計 オメガ
http://www.smolensk-filarmonia.ru/collectives
جمعه 30 فروردین 1398 09:25 ب.ظ
スーパーコピーブランド代引き時計/財布/服国内発送安全後払い-運賃無料ブランドコピー 代引き
http://receptizasvakog.com
یکشنبه 18 فروردین 1398 07:57 ق.ظ
シャネルコピー、シャネルスーパーコピー(N品)激安専門店
How do you get taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:53 ق.ظ
Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
Is it tough to set up your own blog? I'm not very techincal
but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about setting up my own but I'm not sure where to
start. Do you have any tips or suggestions?
Appreciate it
alonafeast.wordpress.com
شنبه 31 تیر 1396 07:08 ق.ظ
fantastic publish, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not understand this.
You should continue your writing. I am confident, you've
a great readers' base already!
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 12:59 ق.ظ
Hi would you mind stating which blog platform
you're using? I'm going to start my own blog in the near future but I'm having
a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:50 ب.ظ
After going over a few of the blog articles on your web site, I seriously appreciate your
technique of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list and will
be checking back soon. Please check out my
web site as well and tell me how you feel.
manicure
دوشنبه 14 فروردین 1396 09:06 ق.ظ
Highly descriptive article, I loved that bit. Will there be a part 2?
اشکان
دوشنبه 8 آذر 1389 11:35 ب.ظ
درود بر دوست خوب و عزیز؛
نوشته ای نگریستنی است و تازیان صحرا نشین دیروز و برج نشین امروز تا همیشه تاریخ این درد و کمبود کیستی و هویتی را با خود یدک خواهند کشید و خون پاک مردان آریایی را با هیچ گونه سم پاشی کردنی آلوده نتوان کرد، چون شناسنامه اندک آنها چنین اجازه ای بدانها نمی دهد.
پاینده باشی.
پاینده ایران ورجاوند.
سحر
دوشنبه 8 آذر 1389 10:23 ق.ظ
سلام گرم صمیمی خدمت دوست خوبم.
خیلی زیبا نوشتی و حرف دلم زدی اما یه سری حرف تو دلم مونده که الان دوباره برات مینویسم.
اول اینکه :متاسفانه به قدری اسلام گرایی در ایران زیاد شده که اگر حرفی از بزرگان

ادیان قدیمی به میان آید گویی که گناهی است کبیره!به طوری که به قرآن قسم این

خود محمد (ص) بود که میگفت نه افراط و نه تفریط!

منظور اینکه ما خود سعی در مخفی کاری داریم!

دوم اینکه من تا بحال مطلب بدی و حرفی نا بجا از بزرگان تمدن ایران زمین

(زرتشت و کوروش و ...) نشنیده ام و دلیلی برای مخفی کاری این آقایون نمیبینم

مگر اینکه از این در هراس باشند که اگر سخنی از اینان به میان آید مردم از دین

ساختگیشان بگریزند که این همان اسلام دروغین هست که دکتر شریعتی و امام

خمینی از /ان هراس داشتند.

سوم اینکه :در اینکه نژاد مغول و تازی وارد نژاد آریایی شده اند شکی نیست اما نه

اینکه ایرانیت به کل از بین رفته است!و الان در حال حاضر در ایران از 72 میلیون

ایرانی! شاید حداکثر!7-8 میلیون نفر باشند که مثل من و شما نگران تمدن در حال

تحریف خود باشند!اینطور نیست؟

و ما بقی فقط حرف میزنند که بتوانند خودی مطرح کرده باشند.و اگر چنین نبود حداقل

در رسانه مثلا ملی! خود حرفی از آن میزدند که متاسفانه هیچ...

چهارم اینکه حرف از زبان مادری زدی!اگر نیم نگاهی به کتاب های مدرسه ای بچه

های دبستانی بیاندازی میبینی که آن هم در حال نابودی است!

پنجم اینکه به تازگی بجای روز عذاداری داریم دهه های عذاداری برگزار میکنیم و نام

مسلم و بلال و... هم به لیست عذاداری های ما اضافه شده (جون کلا زیاد از حد خوشیم!)

و روز بزرگداشتی از این عزیزان که روزی به این مرزو بوم خدمت کردن مثلا کوروش

کبیر(که فقط و فقط در تقویم ایرانی ) به ثبت نرسیده و حق بدهید که به ما بگویند

تازی!
انقدر که به عربها احترام میگذاریم به ایرانی ارج نمیهنیم!

کدام جوانی است که از شیونو زاری عذاداری لذت ببرد ایها الناس؟!

در پناه یگانه معبود آسمانها پیروز و سر زنده باشید.
زنده باد ایران و ایرانی.وطنم ...و تنم!...
sahar
دوشنبه 8 آذر 1389 10:20 ق.ظ
درود بر ایران و ایرانی نویس این آب و خاک.
آشنایی و لینک شما باعث افتخاره.منو با اسم کلاس درس بلینک و بگو با چه اسمی لینکت کنم.مرسییییییییییییییی دوست خوبم.
کوروش
دوشنبه 8 آذر 1389 02:39 ق.ظ
دست مریزاد عزیز
اینان گویا ریشه را آماج قرار داده اند
فقط باید هویت شناسی و یابی شود همین
امیرکوروش
یکشنبه 7 آذر 1389 08:13 ب.ظ
درود بر شما درست است ما وارثان آریان ها هستم ولی حیف که همیشه و همه جا حق ما ایرانیان را میخورند و تاریخ و فرهنگ را وارد سیاست میکنند که کار بس اشتباه هست چون در نهایت این تاریخ و فرهنگ است که متضرر میشود
یادداشت زیبایی بود سپاس که خبرم ساختی
ایران پرست
یکشنبه 7 آذر 1389 08:06 ب.ظ
درود بر شما دوست من.

با نام درخواستی پیوند داده شدید
دل نوشته های من
یکشنبه 7 آذر 1389 07:06 ب.ظ
باعث افتخاره.منو یاری کنید..ایران باید به هویت خود برگردد
ایران پرست
یکشنبه 7 آذر 1389 01:11 ب.ظ
همکار ارجمند بفرمایید که تارنمای شما را به چه نامی در پیوندگاه ایران پرست جای دهم؟
ایران پرست
یکشنبه 7 آذر 1389 01:10 ب.ظ
به خشنودی پاک یزدان.

درود بر شما دوست و همکار ارجمند.
سپاسگذارم برای مهرت.

دوست من شما و دیگر دوستان میهن پرست ازادید که از همه نوشته های تانمای ایران پرست با اوردن نام سرچشمه استفاده کنید.

من از شما سپاسگذاری دیگری هم دارم و ان برای پخش این اندیشه و راه است که باید با شتاب هرچه بیشتر میان ایرانیان پخش شود و شما در این راه تا به اکنون یار و همراه من بودید.


با سپاس از شما.

در پناه مزدا باشید
رها
یکشنبه 7 آذر 1389 01:05 ب.ظ
امید وارم روزی برسد که تمام واژه های تازی از زبان ما حذف شود
یکشنبه 7 آذر 1389 01:04 ب.ظ
عااااااااااااااااااااااالی بود
رها
یکشنبه 7 آذر 1389 01:04 ب.ظ
سلام فوق العاده بود
ما اریایی هستیم و اریایی میمانیم
و به نژاد خود افتخار میکنیم
امروز در مدرسه با دبیر منطق بر سر این بحث میکردیم که باید پارسی را پاس بداریم و نباید از واژه های بیگانه استفاده کنی
با ارزوی موفقیت شما و نویسنده این مطلب
مازیار(پاینده باد ایران)
یکشنبه 7 آذر 1389 11:49 ق.ظ
درود و سپاس
آقای رضا مرادی غیاث آبادی کتابی داره با عنوان"ایران سرزمین همیشگی آریاییان" که با دلایل گوناگونی گفته که اصلا آریایی ها از سیبری کوچ نکردن بلکه وطن اصلیشون فلات ایران بوده.

ولی به نظر من بحث کردن سر این که ما آریایی هستیم یا اروپایی ،توی این شرایط زمانی خیلی مهم نیست.ما باید به گذشته با شکوه خودمون افتخار کنیم و این افتخار باید ما رو وادار کنه که آینده ای با شکوه رو ترسیم کنیم.دوستان گرامی هیچ کس برای ما دل سوزی نمیکنه در حال حاضر که مسئولین ما هم تیشه به ریشه فرهنگ و تاریخ ما میزنن تمام بیگانگان از این فرصت نهایت استفاده رو دارن میبرن تا عقده های خودشون رو نسبت به ایران عزیزمون خالی کنن.
ما خودمون با اتحادمون و زنده نگه داشتن فرهنگ و تاریخمون باید به فکر آینده سرزمینمون باشیم
کشورهای پارسی زبان - آریایی ها
یکشنبه 7 آذر 1389 10:03 ق.ظ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر