تبلیغات
تاریخ ایران - مفید و مختصر از هخامنشیان
شنبه 8 آبان 1389

مفید و مختصر از هخامنشیان

   نوشته شده توسط: حسین موسوی    

هخامنشیان نام دودمانی پادشاهی در ایران پیش از اسلام است. پادشاهان این دودمان از پارسیان بودند و تبار خود را به «هخامنش» می‌رساندند که سرکردهٔ طایفه‌ پاسارگاد از طایفه‌های پارسیان بوده است.هخامنشیان نخست پادشاهان بومی پارس و سپس انشان بودند ولی با شکستی که کوروش بزرگ بر ایشتوویگو واپسین پادشاه ماد وارد ساخت و سپس فتح لیدیه و بابل پادشاهی هخامنشیان تبدیل به شاهنشاهی بزرگی شد. از این رو کوروش بزرگ را بنیادگذار شاهنشاهی هخامنشی می‌دانند.
به قدرت رسیدن پارسی‌ها و سلسله هخامنشی ( ۳۳۰-۵۵۰ قبل از میلاد) یکی از وقایع مهم تاریخ قدیم است. اینان دولتی تأسیس کردند که دنیای قدیم را به استثنای دو سوم یونان در تحت تسلط خود در آوردند. شاهنشاهی هخامنشی را نخستین امپراتوری تاریخ جهان می‌‌دانند.

قلمرو هخامنشیان در دوران اوج خود


کشور و سرزمین
---------------------------------------------
پارسی‌ها مردمانی آریایی نژاد بودند که مشخص نیست از چه زمانی به فلات ایران آمده بودند. آنان ازقوم آریایی پارس یا پارسواش بودند که درکتیبه‌های آشوری از سده نهم پیش از میلاد مسیح نام آنان آمده است. پارس ها همزمان با مادها به نواحی غربی ایران سرازیر شدند و پیرامون دریاچه ارومیه و کرمانشاهان ساکن گردیدند. با ضعف دولت عیلام، نفوذ قوم پارس به خوزستان‌ و نواحی ‌مرکزی فلات ایران‌ گسترش یافت.
برای نخستین بار درسالنامه‌های آشوری سلمانسر سوم در سال ۸۳۴ ق. م، نام کشور « پارسوآ» در جنوب و جنوب غربی دریاچه ارومیه برده شده‌است. بعضی از محققین مانند راولین سن عقیده دارند که مردم پارسواش همان پارسی‌ها بوده‌اند. تصور می‌شود اقوام پارسی پیش از این که از میان دوره‌های جبال زاگرس به طرف جنوب و جنوب شرقی ایران بروند، در این ناحیه توقف کوتاهی نمودند و در حدود ۷۰۰ سال پیش از میلاد در ناحیه پارسوماش، روی دامنه‌های کوه‌های بختیاری در جنوب شرقی شوش در ناحیه‌ای که جزو کشور ایلام بود، مستقر گردیدند. از کتیبه‌های آشوری چنین استنباط می‌شود که در زمان شلم نصر ( ۷۱۳-۷۲۱ ق. م) تا زمان سلطنت آسارهادون (۶۶۳ ق. م)، پادشاهان یا امراء پارسوا، تابع آشور بوده‌اند. پس از آن درزمان فرورتیش (۶۳۲-۶۵۵ ق. م) پادشاه ماد به پارس استیلا یافت و این دولت را تابع دولت ماد نمود.

مردم و طوایف
---------------------------------------------
هرودوت می‌گوید: پارسی‌ها به شش طایفه شهری و ده نشین و چهار طایفه چادرنشین تقسیم شده‌اند. شش طایفه اول عبارتند از: پاسارگادیان، رفیان، ماسپیان، پانتالیان، دژوسیان و گرمانیان. چهار طایفه دومی عبارتند از: داییها، مردها، دروپیک‌ها و ساگارتی ها. از طوایف مذکور سه طایفه اول بر طوایف دیگر، برتری داشته‌اند و دیگران تابع آنها بوده‌اند.

پارس ها همزمان با مادها به نواحی غربی ایران سرازیر شدند و پیرامون دریاچه ارومیه و کرمانشاهان ساکن گردیدند. برای نخستین بار درسالنامه‌های آشوری سلمانسر سوم در سال ۸۳۴ ق. م، نام کشور (پارسوآ) در جنوب و جنوب غربی دریاچه ارومیه برده شده‌است. بعضی از محققین مانند راولین سن عقیده دارند که مردم پارسوا همان پارسی‌ها بوده‌اند.

اقوام پارسی پیش از این که از میان دوره‌های جبال زاگرس به طرف جنوب و جنوب شرقی ایران بروند، در ناحیه پارسوآ توقف نمودند و در حدود سال ۷۰۰ پیش از میلاد در ناحیه پارسوماش، روی دامنه‌های کوه‌های بختیاری در جنوب شرقی شوش در ناحیه‌ای که جزو کشور ایلام بود، مستقر گردیدند. بعدها با ضعف دولت عیلام، نفوذ قوم پارس به خوزستان‌ و نواحی ‌مرکزی فلات ایران‌ گسترش یافت و رو به جنوب رفته اند.

مطابق منابع یونانی، در سرزمین کمنداندازان ساگارتی (زاکروتی، ساگرتی) (همان استان کرمانشاهان کنونی) مادی های ساگارتی میزیسته اند که شکل بابلی - یونانی شدهً نام خود یعنی زاگروس (زاکروتی، ساگرتی) را به کوهستان غرب فلات ایران داده اند. نام همین طوایف است که در اتحاد طوایف پارس نیز موجود است و خط پیوند خونی طوایف ماد و پارس منجمله از منشا همین طایفه ساگارتی ها (زاکروتی، ساگرتی) است، طوایف پارس قبل از حرکت به سوی جنوب دورانی طولانی را در مناطق ماد میزیستند و بعدها با ضعف دولت عیلام، نفوذ قوم پارس به خوزستان‌ و نواحی ‌مرکزی فلات ایران‌ گسترش یافت و رو به جنوب رفته اند.

طبق نوشته‌های هرودوت، هخامنشیان از طایفه پاسارگادیان بوده‌اند که در پارس اقامت داشته‌اند و سر سلسله آنها هخامنش بوده‌است. پس از انقراض دولت ایلامیان به دست آشور بنی پال، چون مملکت ایلام ناتوان شده بود پارسی‌ها از اختلافات آشوری‌ها و مادی‌ها استفاده کرده و انزان یا انشان را تصرف کردند.

این واقعه تاریخی در زمان چیش پش دوم روی داده‌است. با توجه به بیانیه‌های کوروش بزرگ در بابل، می‌بینیم او نسب خود را به چیش پش دوم، می‌رساند و او را شاه انزان می‌خواند.

پس از مرگ چیش پش، کشورش میان دو پسرش « آریارومنه» پادشاه کشور پارس و کوروش که بعداً عنوان پادشاه پارسوماش، به او داده شد، تقسیم گردید. چون در آن زمان کشور ماد در اوج ترقی بود و هووخشتره در آن حکومت می‌کرد، دو کشور کوچک جدید التأسیس، ناچار زیر اطاعت فاتح نینوا بودند. کمبوجیه فرزند کوروش اول، دو کشور نامبرده را تحت حکومت واحدی در آورد و پایتخت خود را از انزان به پاسارگاد منتقل کرد.

شاهنشاهان هخامنشی
-------------------------------------------------------
مهم‌ترین سنگ‌نوشته هخامنشی از نظر تاریخی و نیز بلندترین آنها، سنگ‌نبشته بیستون بر دیواره کوه بیستون است. سنگ‌نوشته بیستون بسیاری از رویدادها و کارهای داریوش اول را در نخستین سال‌های حکمرانی اش که مشکل‌ترین سال‌ها حکومت وی نیز بود،به طور دقیق روایت می‌‌کند. این سنگ‌نوشته عناصر تاریخی کافی برای بازسازی تاریخ هخامنشیان را داراست.

به واقع با وجود فراوانی منابع میانرودانی، مصری، یونانی و لاتین نمی‌توان با تکیه بر آنها نسب‌شناسی کاملی از خاندان هخامنشی از هخامنش تا داریوش را به دست آورد. برای این منظور متن سنگ‌نوشته بیستون فرصت مناسبی را در اختیار مورخ قرار می‌‌دهد که در آن شاه شاهان نوشته بلند خود را با تایید مجدد رابطه اش با خاندان شاهنشاهی پارسیان آغاز می‌‌کند و به تدریج اخلاف خود را نام می‌‌برد: ویشتاسپ، آرشام، آریارمنه، چیش پش و هخامنش. این تبارشناسی به دلایل مختلف مدت‌های طولانی مورد ایراد قرار گرفته بود. زیرا در این فهرست نام دو نفر از شاهان هخامنشی که پیش از داریوش حکومت می‌‌کردند یعنی کوروش کبیر و کمبوجیه اول به چشم نمی‌خورد.

همین مسأله موجب شده است که مفسران سنگ‌نوشته نسبت به محتوای سنگ‌نوشته داریوش با شک و تردید نگاه کنند و او را غاصب پادشاهی هخامنشیان بدانند که با نوشتن این سنگ‌نوشته سعی داشته است برای مشروعیت بخشیدن به حکومت خود از نگاه آیندگان، شجرنامه خود را دست کاری کند.

موافق نوشته‌های هرودوت، لوحه نبونید پادشاه بابل، بیانیه کوروش بزرگ (استوانه کوروش)، کتیبه بیستون داریوش اول، و کتیبه‌های اردشیر دوم و اردشیر سوم هخامنشی، ترتیب شاهان این سلسله تا داریوش اول چنین بوده‌است: (لازم به ذکر است درستی این جدول از هخامنش تا کوروش بزرگ مورد تردید است).

هخامنش
۱- چیش پش اول
۲- کمبوجیه اول
۳- کوروش اول
۴- چیش پش دوم

شاخه اصلی:
۵- کوروش بزرگ(دوم)
۶- کمبوجیه دوم ( فاتح مصر )
۷- کوروش سوم
۸- کمبوجیه سومشاخه فرعی:
آریا رومنه
ارشام
ویشتاسب
۹- داریوش بزرگ(اول)


با تحلیل کلی تمامی منابع می‌‌توان به این شکل نتیجه گرفت. در ربع نخست سده ششم ق.م چیش پش پسر هخامنش حکمرانی پارس را به پسر بزرگ‌ترش آریارامنه اعطا کرد در حالی که پسر کوچک‌ترش، کوروش اول به حکمرانی انشان منصوب شد. پس از مرگ آریارامنه، پسر وی آرشام جایگزین وی شد ولی پس از کوروش اول پسرش کمبوجیه اول و پس از او نیز پسر وی کوروش دوم جانشین او شد. این رویدادها در اواسط سده ششم پیش از میلاد به وقوع پیوست.

در این دوران، کوروش بزرگ توانست مادها را به تبیعت خود در آورد و به افتخار و ثروت دست یابد. مدتی بعد کوروش بزرگ بخش‌های بزرگی از مناطق خاورمیانه را به تصرف خود در آورد. بعد از او نیز کمبوجیه راه فتوحات پدرش را ادامه داد و بر گستره شاهنشاهی هخامنشی افزود.

کمبوجیه در بازگشت از مصر فوت کرد. برخی دلیل مرگ وی را بیماری و برخی دیگر توطئه اطرافیان می‌‌دانند اما مسلم است که وی در مسیر بازگشت از مصر مرده است ولی دلیل آن تا کنون مکتوم باقی مانده است.

پس از مرگ کمبوجیه تاج سلطنتی به داریوش از شاخه فرعی هخامنشی می‌‌رسد. آنچه به نظر واقعی می‌‌رسد این است که داریوش در زمان حیات پدر و پدر بزرگش (آرشام پدر بزرگش یا پسرش ویشتاسب پدر داریوش )، و با موافقت آنها، حکومت را به دست گرفت. چرا که در زمان ساخت کاخ داریوش در شوش در اوایل حکمرانی وی، بر اساس اطلاعات الواح مکشوفه از پی بناها، این دو زنده بودند.

کوروش بزرگ
کمبوجیه
بردیای دروغین (گوماته مغ)
داریوش بزرگ
خشایارشا (خشیارشا)
اردشیر یکم (اردشیر درازدست)
خشایارشای دوم
سغدیانوس
داریوش دوم
اردشیر دوم
اردشیر سوم
اردشیر چهارم(ارسس)
داریوش سوم

سلطنت کوروش کبیر
--------------------------------------------کوروش دوم، معروف به کوروش بزرگ یا کوروش کبیر (۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد). در پارسی باستان Kuraush. این نام در كتیبه‌هاى عیلامی، Ku-rash و دركتیبه‌هاى بابلی، Ku-ra-ash و در یونانی، Kuros آمده. صورت لاتینی شدهٔ آن سیروس یا سایروس (Cyrus) و صورت عبری آن كورش (Koresh). شاه پارسی، به‌خاطر بخشندگی‌، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده‌ها و بندیان، احترام به دین‌ها و کیش‌های گوناگون، گسترش تمدن و غیره شناخته شده‌است. کوروش نخستین شاه ایران و بنیان‌گذار دورهٔ شاهنشاهی ایرانیان می‌‌باشد.

ایرانیان کوروش را پدر و یونانیان، که وی ممالک ایشان را تسخیر کرده بود، ‌او را سرور و قانونگذار می‌‌نامیدند. یهودیان این پادشاه را به منزله مسح‌شده توسط پروردگار بشمار می‌آوردند، ‌ضمن آنکه بابلیان او را مورد تأیید مردوک می‌‌دانستند . درباره شخصیت ذوالقرنین که در کتابهای آسمانی یهودیان، مسیحیان و مسلمانان از آن سخن به میان آمده، چند گانگی وجود دارد و این که به واقع ذوالقرنین چه کسی است به طور قطعی مشخص نشده . کوروش سردودمان هخامنشی، داریوش بزرگ، خشایارشا، اسکندر مقدونی گزینه‌هایی هستند که جهت پیدا شدن ذوالقرنین واقعی درباره آنها تحقیقاتی صورت گرفته، اما با توجه به اسناد و مدارک تاریخی و تطبیق آن با آیات قرآن، تورات، و انجیل تنها کوروش بزرگ است که موجه‌ترین دلایل را برای احراز این لقب دارا می‌‌باشد.

هرودوت و کتزیاس، افسانه‌های عجیبی درباره تولد و تربیت کوروش بزرگ ( ۵۳۹-۵۹۹ ق. م) روایت کرده‌اند. اما آنچه از لحاظ تاریخی قابل قبول است این است که کوروش پسر حکمران انشان، کمبوجیه دوم و مادر او ماندانا دختر ایشتوویگو پادشاه ماد می‌باشد.

در سال ۵۵۳ ق. م کوروش بزرگ همه پارسها را بر علیه ماد برانگیخت. در جنگ بین لشکریان کوروش و ماد، عده‌ای از سپاهیان ماد به کوروش پیوستند و در نتیجه سپاه ماد شکست خود. پس از شکست مادها، کوروش در پاسارگاد شاهنشاهی پارس را پایه گذاری کرد، سلطنت او از ۵۳۹-۵۵۹ ق.م. است.

کوروش بزرگ که سلطنت ماد را به دست آورد و بعضی از ایالات را به وسیله نیروی نظامی مطیع خود ساخت، همان سیاست کشور گشایی را که هووخشتره آغاز نموده بود ادامه داد.

کوروش بزرگ دارای دو هدف مهم بود: در غرب تصرف آسیای صغیر و ساحل بحر الروم که همهٔ جاده‌های بزرگی که از ایران می‌گذشت به بنادر آن منتهی می‌شد و از سوی شرق، تأمین امنیت.

در سال ۵۳۸ پ.م. کوروش بزرگ پادشاه ایران، بابل را شکست داد و آن سرزمین را تصرف کرد و برای نخستین بار در تاریخ جهان فرمان داد که هرکس در باورهای دینی خود و اجرای مراسم مذهبی خویش آزاد است، و بدینسان کورش بزرگ اصل سازگاری بین ادیان و باورها را پایه گذاری کرد و منشور حقوق بشر را بنیان نهاد. کورش به یهودیان اسیر در بابل، امکان داد به سرزمین یهودیه باز گردند، شماری از آنان به سرزمین ایران کوچ کردند.

گسترش کشور و سرزمین
---------------------------------------------------------
در جنگی که بین کوروش کبیر و کرزوس پادشاه لیدیه درگرفت،کوروش در «کاپادوکیه» به کرزوس پیشنهاد کرد که مطیع پارس شود، کرزوس این پیشنهاد را قبول نکرد و جنگ بین طرفین آغاز گردید. در اولین برخورد، فتح با کرزوس بود، بالاخره در جنگ شدیدی که در محل «پتریوم» پایتخت هیتها اتفاق افتاد، کرزوس به سمت سارد فرا کرد و در آنجا متحصن شد، کوروش شهر را محاصره کرد و کرزوس را دستگیر کرد، لیدیه تسخیر شد و به عنوان یکی از ایالات ایران به شمار آمد، پس از تسخیر لیدی کوروش متوجه شهرهای یونانی شد و از آنها نیز، تسلیم به قید و شرط خواست که یونیان رد کردند.در نتیجه شهرهای یونانی یکی پس از دیگری تسخیر شدند. کوروش فتح آسیای صغیر را به پایان رساند و سپس متوجه سرحدات شرقی شد، زرنگ و رخج مرو و بلخ یکی پس از دیگری در زمره ایالات جدید درآمدند. کوروش از جیحون عبور کرد و به سیحون که سرحد شمال شرقی کشور تشکیل می‌داد، رسید و در آنجا شهرهایی مستحکم، به منظور دفاع از حملات قبایل آسیای مرکزی بنا کرد. کوروش در بازگشت از سرحدات شرقی، عملیاتی در طول سرحدهای غربی انجام داد. ضعف بابل، به واسطه بی کفایتی نبونید، سلطان بابل و فشارهای مالیاتی، کوروش را متوجه بابل کرد، بابل بدون دفاع سقوط کرد و پادشاه آن دستگیر شد. کوروش در همان نخستین سال سلطنت خود در بابل، فرمانی مبنی بر آزادی یهودیان از اسارت و بازگشت به وطن و تجدید بنای معبد خود در بیت المقدس انتشار داد.

نام سرزمینهای تابع ، در كتیبه أی متعلق به مقبره داریوش كه در نقش رستم می باشد ، به تفصیل این گونه آمده است : ماد ، خووج ( خوزستان ) پرثوه ( پارت ) ، هری ب و ( هرات ) ، باختر ، سغد ، خوارزم، زرنگ ، آراخوزیا ( رخج ، افغانستان جنوبی تاقندهار ) ، ثته گوش ( پنجاب ) ، گنداره ( كابل ، پیشاور ) ، هندوش ( سند ) ، سكاهوم وركه ( سكاهای ماورای جیحون ) ، سگاتیگره خود ( سکاهای تیز خود ، ماورای سیحون ) ، بابل، آشور ، عربستان ، مودرایه ( مصر ) ، ارمینه ( ارمن ) ، كته په توك ( كاپادوكیه ،بخش شرقی آسیای صغیر ) ، سپرد ( سارد ، لیدیه در مغرب آسیای صغیر ) ، یئونه ( ایونیا ، یونانیان آسیای صغیر )، سكایه تردریا ( سکاهای آن سوی دریا : كریمه ، دانوب ) ، سكودر ( مقدونیه ) ، یئونه تك برا ( یونانیان سپردار: تراكیه ، تراس ) ، پوتیه ( سومالی ) ، كوشیا ( كوش ، حبشه ) ، مكیه ( طرابلس غرب ، برقه ) ، كرخا ( كارتاژ ، قرطاجنه یا كاریه در آسیای صغیر ).


مرگ کوروش کبیر
--------------------------------------------
در اثر شورش ماساژت‌های نیمه صحرا گرد، که یک تیره سکاها در آن طرف رودخانه آراکس بودند، مرزهای شمال شرقی مورد تهدید قرار گرفت. کوروش بزرگ، کمبوجیه را به عنوان شاه بابل انتخاب کرد و به جنگ رفت. در ابتدا موفقیت‌هایی بدست آورد اما ملکه تومیریی او را به داخل سرزمین خود کشاند و کوروش درنبرد سختی، شکست خورد و زخم برداشت و بعد از سه روز درگذشت. 8) 8)
جسد وی را به پاسارگاد آوردند و درمقبره‌ای دفن کردند. پس از مرگ کوروش بزرگ، فرزند ارشد او کمبوجیه به سلطنت رسید.

سلطنت کمبوجیه
------------------------------------------------

کمبوجیه، هنگامی که قصد لشگرکشی به سوی مصر را داشت، از ترس توطئه دستور قتل برادرش بردیا را صادر کرد. در راه بازگشت کمبوجیه از مصر، یکی از موبدان دربار به نام گئومات مغ، که شباهت به بردیا داشت، خود را به جای بردیا قرار داده و پادشاه خواند.

کمبوجیه با شنیدن این خبر در هنگام بازگشت، از فرت ناراحتی بر اسب پرید و شمشیرش در بدنش فرو رفت که بر اثر همین زخم نیز درگذشت (۵۲۱ پ. م.). کمبوجیه در بازگشت از مصر فوت کرد. ولی برخی دلیل مرگ وی را بیماری و برخی دیگر توطئه اطرافیان می‌‌دانند اما مسلم است که وی در مسیر بازگشت از مصر مرده است ولی دلیل آن تا کنون مکتوم باقی مانده است. پس از مرگ کمبوجیه کسی وارث پادشاهی هخامنشیان نبود.

کوروش بزرگ، در بستر مرگ، بردیا را به فرماندهی استان‌های خاوری شاهنشاهی ایران گماشت. کمبوجیه دوم، پیش از رفتن به مصر، از آنجا که از احتمال شورش برادرش می‌ترسید دستور کشتن بردیا را داد. مردم از کشته شدن او خبر نداشتند و در سال ۵۲۲ پ. م. شخصی به نام گوماته مغ خود را به دروغ بردیا نامید و اعلام شاه بودن کرد. چون مردم بردیا را دوست داشتند و به سلطنت او راضی بودند و از طرفی هیچ کس از راز قتل بردیا مطلع نبود، دل از سلطنت کمبوجیه برداشتند و سلطنت بردیا(گئوماتا) را با جان و دل پذیره شدند و این همان اخباری بود که در سوریه به گوش کمبوجیه رسید و سبب خود کشی او شد.

در متون تاریخی از وی به عنوان بردیای دروغین یاد شده است. در کتیبه بیستون نزدیک کرمانشاه گوماته مغ زیر پای داریوش بزرگ نشان داده شده است . داریوش شاه که از سوی کوروش بزرگ به فرمانداری مصر برگزیده شده بود پس از دریافتن ماجرا به ایران می آید و بردیای دروغین را از پای درآورده به تخت می نشیند.

کارهای گوماته مغ سبب سوء ظن درباریان هخامنشی شد که در رأس آنان داریوش پسر ویشتاسب هخامنشی بود. هفت تن از بزرگان ایران که داریوش بزرگ نیز در شمار آنان بود توسط یکی از زنان حرمسرای گئوماتا که دختر یکی از هفت سردار بزرگ ایران بود و موفق به دیدن گوشهای بریده او شده بود پرده از کارش برکشیدند و روزی به قصر شاهی رفتند و نقاب از چهره اش برگرفتند و با این خیانت بزرگ او و برادرش و محارم او که به دربار راه یافته بودند نابود کردند و هم در آنروز عده زیادی از مغان را به قتل رساندند وبه سلطنت هفت ماهه او خاتمه بخشید.
-----------------------------------------------------------

سلطنت داریوش بزرگ
----------------------------------------------------
داریوش(به پارسی باستان: ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎)


داریوش کبیر (داریوش اول، داریوش بزرگ) (۵۴۹-۴۸۶ ق. م.) سومین پادشاه هخامنشی (سلطنت از ۵۲۱ تا ۴۸۶ ق. م.). فرزند ویشتاسپ (گشتاسپ)بود. ویشتاسپ فرزند ارشام و ارشام پسر آریارمنا بود.
ویشتاسپ پدر او در زمان كورش ساتراپ (والی) پارس بود. داریوش در آغاز پادشاهی با مشكلات بسیاری روبرو شد. غیبت کمبوجیه از ایران چهار سال طول كشیده بود. گئومات مغ هفت ماه خود را به عنوان بردیا برادر كمبوجیه بر تخت مستقر ساخته و بی‌نظمی و هرج و مرج را در كشور توسعه داده بود. در نقاط دیگر كشور هم كسان دیگر بدعوی اینكه از دودمان شاهان پیشین هستند لوای استقلال برافراشته بودند. شرحی كه از زبان داریوش در کتیبه بیستون از این وقایع آمده جالب است و سرانجام همه بكام او پایان یافت. داریوش این پیروزی‌ها را در همه جا نتیجهء لطف اهورامزدا میداند، می‌گوید:
«هرچه كردم بهرگونه، به اراده اهورامزدا بود. از زمانیكه شاه شدم، نوزده جنگ كردم. به اراده اهورامزدا لشكرشان را درهم شكستم و ۹ شاه را گرفتم... ممالكی كه شوریدند دروغ آنها را شوراند. زیرا به مردم دروغ گفتند. پس از آن اهورامزدا این كسان را بدست من داد و با آنها چنانكه میخواستم رفتار كردم. ای آنكه پس از این شاه خواهی بود با تمام قوا از دروغ بپرهیز. اگر فكر كنی: چه كنم تا مملكت من سالم بماند، دروغگو را نابود كن...».
طبیبی بنام دموک دس كه در دستگاه اری‌تس بود و به اسارت بزندان داریوش افتاده بود، هنگامی كه زخم پستان آتوسا دختر کورش و زن داریوش را درمان میكرد او را واداشت كه داریوش را به لشكركشی بسرزمین یونان ترغیب كند. باید خاطرنشان ساخت كه این پزشك، یونانی بود و داریوش او را از بازگشت بوطن محروم كرده بود. دموك دس بملكه گفته بود كه خود او را به‌عنوان راهنمای فتح یونان به داریوش معرفی كند و بگوید كه شاه با داشتن چنین راهنمایی بخوبی می‌تواند بر یونان چیره شود. این طبیب یونانی خود را بهمراه هیأتی از پارسیان به روم و یونان رساند و در آنجا بخلاف میل داریوش، در شهر كرتن كه میهن اصلی او بود ماند و دیگر به ایران نیامد و هیأت پارسی كه برای آشنا شدن بوضع یونان و فراهم كردن زمینهء تسخیر آن دیار رفته بود بی‌نتیجه بمیهن بازگشت.
داریوش پس از فرونشاندن شورشهای داخلی و سركوبی یاغیان، تشكیلات كشوری و اداری منظمی بوجود آورد كه براساس آن تمام كشورها و ایالات تابع شاهنشاهی او بتوانند با یكدیگر و با مركز شاهنشاهی مربوط و از نظر سازمان اداری هماهنگ باشند.
لشكركشی داریوش به اروپا: در ازمنهء مختلف تاریخی قبایل آریایی سكاها در نقاط مختلف سرزمین وسیعی كه از تركستان روس تا كنارهء دانوب، در مركز اروپا امتداد داشت مسكن داشتند. بطور كلی از نظر تمدن در مرحلهء پاینی بوده‌اند.
هرودت در شرح حمله داریوش به سكائیه نوشته است كه سكاها از جنگ با او احتراز كردند و بداخل سرزمین خود عقب نشستند و چون بیابان وسیع در پیش پای آنها بود، آنقدر داریوش را بدنبال خود كشیدند كه او از ترس قحطی آذوقه تصمیم گرفت به ایران برگردد. اما با اینكه در این حمله پیروزی شاهانه‌ای بدست نیاورد سكاها را برای همیشه از حمله به ایران و ایجاد زحمت برای مردم شمال این آب و خاك منصرف ساخت.
تسخیر هند: داریوش متوجه پنجاب و سند شد. در سال ۵۱۲ ق. م. ایرانیان از رود سند گذشتند و قسمتی از سرزمین هند را گرفتند داریوش فرمان داد تا كشتی‌هایی بسازند و از طریق دریای عمان به پنجاب و سند بروند. این دو نقطهء زرخیز و پرثروت برای ایران آنروز بسیار مهم بود. این چیرگی پارسیان در تاریخ هند مبدأ دوران تازه‌ای گردید و سرنوشت هند را دگرگون ساخت.
داریوش ولیعهد خود را برگزید و هنگامی كه آخرین تداركات خود را برای جنگ مصر و یونان میدید پس از ۳۶ سال پادشاهی درگذشت. این واقعه در سال ۴۸۶ ق. م. بوده است. آرامگاه داریوش اول در فاصله چهارهزار و پانصد متری تخت جمشید، در نقش رستم در مرودشت فارس (نزدیک شیراز) است.
در زمان او حدود متصرفات شاهنشاهی ایران از یك سو به چین و از سوی دیگر به قلب اروپا و افریقا میرسید.

کارهای بزرگ به فرمان داریوش
------------------------------------------------------

1.ساختن کاخ معروف به تخت جمشید در فارس فعلی . که اتمام ان در زمان سلطنت خشایار شا و اردشیر بود و پنجاه سال طول کشید.
2. ضرب دو نوع سکه طلا بنام (داریک) و سکه نقره بنام (سیکلو) .
3. در سال 514 ق.م. یعنی در سال اول سلطنت خط (ارامی) فنیقی را جانشین خط میخی کرد.
4. تعلیمات اجباری و رایگان را برای تمام مردم با خط جدید ارامی اجرا نمود.
5. اجرای نظام وظیفه را که در زمان (هووه خشتره) پادشاه ماد ابتکار شده بود ادامه داد.
6. تاسیس مدارس صنعتی در کشور ایران بزرگ.
7. ایجاد و ساختمان جاده شوسه بسیار پهن با زیر سازی سنگ فرش که از دریای مرمره در ترکیه کنونی شروع می شود و به هندوستان خاتمه می یابد.
8. در سال 504 ق.م. جاده شوسه دیگر (در سال دهم سلطنت) را که از کشور چین در شرق ایران بزرگ شروع می شد و از خراسان رد می شد و معروف به جاده ابریشم می باشد ایجاد نمود.
9. تشکیل صندوق پس انداز در مورد متخصصین و کارگران بخصوص نسبت به انان که در ساختمان کاخ معروف پرسپولیس (تخت جمشید) در نزدیکی شهر شیراز فعلی در استان فارس که داریوش به شرح قسمت اول همین مرقومه در سال اول سلطنت خود شروع کرد.
10. تغییرتقویم که شرح ان بسیار مفصل است.
11. دستور ترجمه (اوستا) از زبان باختری به زبان فارسی طبق کتیبه یافت شده در بهستون (باختر در ان زمان به معنای شمال بوده است و استان خراسان بزرگ را تشکیل میداده است.)
12.رعایت تمام محاسبات نجومی در ساختمان پرسپولیس که داریوش از اطلاعات خود در زمان فرمانروایی خود در مصر و بر اساس محاسبات رعایت شده در ساختمان هرم معروف بنام (فوکو) مورد نظر بوده اقتداء نموده است.
13. انتخاب هفته و تایید ان که توسط بابلی ها ابداع شده بود با استناد به هفت ستاره متحرک شناخته شده در ان زمان.(با توضیح به این که در ان زمان خورشید را جزء ستاره های متحرک میدانستند.)
14. وضع قوانین و مقررات مخصوص مالیاتی بر مبنای احتیاجات اجتماع و ایجاد سازمانهای بزرگ و قوی جهت اجرای صحیح و دقیق وصول مالیات حقه مودیان.
15. سرباز گیری و اجرای مقررات نظام وظیفه عمومی برای تمام استانهای ایران بزرگ.
16. تاسیس سازمان اب و ابرسانی به نام ( اوتر.)
17. ایجاد سازمان بسیار دقیق و مجهز پست و اطلاع رسانی به صورت چا پار خانه.
18.ایجاد سیستم ابتکاری بسیار بزرگ در امر خبر رسانی بر حسب مقتضیات و امکانات علمی جهان به وسیله استفاده از بیرق های رنگین در روز و استفاده از روشنایی چراغ های مخصوص مخابراتی در شب ها به صورت رمزی و اسراری. به علاوه استفاده از کبوتر های نامه بر.
19. تاسیس سازمان ثبت املاک با اقتباس از کشور مصر( که از 3500 سال ق.م. وجود داشته است.) بخصوص با تهیه نقشه کامل املاک به کمک هندسه و تسلیم سند مالکیت اراضی کشاورزی مخصوص به صاحبان آنان. با توضیح به این که این قانون بسیار پیشرفته اساساً به منظور تضمین حقوق کشاورزانی که اراضی کشاورزی را به آنان جهت امرار معاش مردم به صورت بلاعوض و مجانی (هبه) از طرف دولت واگذار می نمودند مورد استفاده قرار می دادند.
20. تاسیس و اجرای سیستم آمار کامل تمام اتباع ایران بزرگ که حاوی خصوصیات مردم بود حتی برای احشام و انعام ذی قیمت مملکت مانند اسبان تلقیح شده برای ارتش به نحوی که هیچیک از آنان بدون هویت نمانند.
21. ثبت و ضبط کلیه اطلاعات در مورد تمام انهار و رود خانه ها و دریا ها و میزان آبدهی قنات ها و تغییرات جوّی در آن ها طبق صورت های کامل و بخصوص ابتکار و ابداع واحد اندازه گیری میزان و حجم آب ها.
22. سد سازی روی رود خانه ها به منظور جلو گیری از کم آبی و بی آبی در فصول پاییزی و مبارزه با قطحی و گرسنگی مردم با محاسبات دقیق ساختمانی مخصوص سد ها در تمام کشور های تحت تابعیت ایران بخصوص در کشور های گرمسیر مانند جنوب ایران و حتی کشور هندوستان که اغلب با قحطی و مرگ و میر غالب اهالی توام بود.
23. داریوش اساس برده داری را در ایران بزرگ ممنوع کرد. داریوش هیچگاه از مردم و قوای شکست خورده برده نمی گرفت. در صورتی که در همان زمان در کشور یونان بردگان خود کشور یونان نیز بردگان دارای هیچیک از حقوق انسانی نبودند.
24. داریوش بتمام افسران و سربازان هم حقوق میداد و هم برای خانواده افسران و سربازان باز مانده جنگی مستمری تا آخر عمر میداد .
25. ابداع مهم دیگر داریوش نصب دکل های مخابراتی در تمام مسیر حرکت قشون بود تا شخصا از تمام جریانات بفوریت با خبر باشد. نصب این دکل ها علاوه بر برج های پیغام رسانی در زمان عادی و صلح بود.
26. داریوش مقرر کرد که آب خوراکی سپاهیان در موقع جنک هم باید جوشانده شود .
27. داریوش بموازات احداث شهر های بزرگ نسبت به حفر قنات ها بسیار مصربود.
28. اهدای اراضی کشاورزی بمردم در زمان حکومت هخامنشیان از اقدامات مهم بشمار میرفت .هم داریوش و هم خشایارشاه هیچگاه مالک و متصرف اراضی کشاورزی نبودند.
29. یکی از مهمترین و کار آترین ابداعاتی که داریوش در پیرو اجرای سیاست بین المللی کوروش کبیر به بهترین وجه اجرا نمود؛ اعزام سفرای کار آموخته بسایر کشور های همسایه ومهم ایران بزرگ آن زمان بود. سفرای حسن نیت مرقوم وظیفه داشتند که با طبقات مختلف آن کشور ها تماس های مرتب داشته باشند ودر اطراف سیستم دموکراسی واقعی که در کشور بزرگ ایران وجود دارد آگاه نمایند؛ و در عین حال مردم آن کشور هارا از اعتقادات و خصایص اخلاقی دستگاه حاکمه دولت ایران بخصوص شخص پادشاه و اعتقاد به راستگویی وراست اندیشی در تایید منشورآزادی نوع بشر توسط کوروش بزرگ واحترام به معتقدات مذهبی وآیین و رسوم ملت ها را تبلیغ نمایند. نکته بسیار مهم در این رویداد تاریخی ایناست که سفرای حسن نیت ابتکاری داریوش بزرگ از مصونیت سیاسی در تمام کشور ها بر خورداد بودند و در حقیقت همان ( کور دیپلوماتیک) کنونی بودند.
---------------------------------------

وضع اجتماعی و اقتصادی در دوره هخامنشی
-------------------------------------------------------------------
کورش در دوران زمامداری خود،از سیاست اقتصادی و اجتماعی عاقلانه‌ای که کمابیش مبتنی برمصالح ملل تابعه بود، پیروی می‌کرد. از این جملة او که می‌گوید: «رفتار پادشاه با رفتار شبان تفاوت ندارد، چنانکه شبان نمی‌تواند از گله اش بیش از آنچه به آنها خدمت می‌کند، بردارد. همچنان پادشاه از شهرها و مردم همانقدر می‌تواند استفاده کند که آنها را خوشبخت می‌دارد.» و نیز از رفتار و سیاست عمومی او، بخوبی پیداست که وی تحکیم و تثبیت قدرت خود را در تأمین سعادت مردم می‌دانست و کمتر در مقام زراندوزی و تحمیل مالیات برملل تابع خود بود. او در دوران کشورگشایی نه تنها از قتل و کشتارهای فجیع خودداری کرد بلکه به معتقدات مردم احترام گذاشت و آنچه را که از ملل مغلوب ربوده بودند، پس داد « موافق تورات، پنجهزار و چهار صد ظرف طلا و نقره را به بنی اسرائیل رد می‌کند، معابد ملل مغلوبه را میسازد و می‌آراید.» و به قول گزنفون، رفتار او طوری بوده که « همه می‌خواستند جز ارادة او چیزی بر آنها حکومت نکند.» کمبوجیه با آنکه از کیاست کورش نصیبی نداشت و از سیاست آزاده نشانة وی پیروی نمی‌کرد، در دوران قدرت خود به اخذ مالیات از ملل مغلوب مبادرت نکرد بلکه مانند کورش کبیر به اخذ هدایایی چند قانع بود، ولی این سیاست از آغاز حکومت داریوش تغییر کلی یافت و پس از سپری شدن دوران حیات داریوش، روزبروز، بر سنگینی مالیات افزوده شد و این روش دور از حزم و خرد تا پایان حکومت هخامنشی ادامه یافت.

ریچارد ن. فرای ضمن بحث در پیرامون اوضاع اقتصادی دوران هخامنشی می‌نویسد: « باجها و مالیاتهای حکومت هخامنشی بسیار فراوان بود. چنین می‌نماید که حقوق بندر و باج بازار و عوارض دروازه و راه و مرز به گونه‌های متعدد، و باج چهارپایان و جانوران خانگی که گویا ده درصد بود، و همچنین باجهای دیگری، برقرار بود. شاه در نوروز، پیشکش می‌گرفت و هرگاه سفری می‌کرد رنجی بیشتر بر مردم محل تحمیل می‌شد. بیشتر این پیشکشها و باجهای گوناگون به صورت پول و یا جنس پرداخته می‌شد. بیگاری برای ساختن و ترمیم راهها و ساختمانهای مورد استفاده عموم مردم، و مانند آنها به دست شهربانان و شاه بر مردم بفراوانی تحمیل می‌شد. پس چنین می‌نماید که زندگی برای مردم عادی بسیار دشوار بود. هزینه‌های عمومی محلی را، با باجهای مخصوص آن محل انجام می‌دادند، زر و سیم چون سیلی گران به صندوقهای شاه می‌ریخت. هنوز سخنی از املاک و معدنها و تأسیسات آبیاری شاه نگفته‌ایم که درآمدهای کلان داشت. بیشتر طلاهای گرد آمده به هنگام جنگ و یا همچون پیشکشی به مصرف می‌رسند.»

سامانه اداری شاهنشاهی هخامنشی
-----------------------------------------------------------------

در پایان باید موضوع را یادآوری کنم که اگر چه سنگ‌نوشته‌های هخامنشی به سه زبان عیلامی، بابلی و پارسی باستان نوشته شده است و بایگانی امور اقتصادی انحصارا به زبان عیلامی بود، اما به نظر واقعی می‌‌رسد که زبان معمول در آن دوران بابلی بوده است. ازاینرو در روابط بین المللی آن دوران ناگزیر بودند که از زبان بابلی استفاده کنند و نیز در سامانه اداری شاهنشاهی بررسی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی زبان بابلی رایج و مرسوم بود. اما چون متون مربوط به این زبان بیشتر بر روی پوست نوشته می‌‌شد که در مقایسه با رس و سنگ به دلیل آسیب‌های طبیعی در طول زمان، نسخه‌های کمی از آن به جای نمانده است. تنها در تخت جمشید چند سنگ‌نوشته به زبان بابلی پیدا شده است که با جوهر بر روی هاون و دسته هاون نوشته شده اند. درباره دیگر زبان‌ها باید گفت که تنها سنگ‌نوشته‌هایی به زبان هیروگلیف بر روی تندیس داریوش و نیز چندین گلدان سنگی در کل شاهنشاهی پارس به جای مانده است. یک لوح به زبان بابلی و لوح کوچک دیگری نیز از جنس رس در بایگانی تخت جمشید یافت شده است که به زبان یونانی بر روی آن نوشته شده است دو ماریس 2 marris یعنی 20 لیتر شراب در ماه تبت Tebet. اما آن چه که بدیهی است این است که دانش ما در این زمینه بسیار اندک است. از سوی دیگر سامانه مدیریتی شاهنشاهی ایجاب می‌‌کرد که زبان‌های مختلفی که در آن دوران در خاورمیانه بکار برده می‌‌شد، در دربار و یا امور جاری آن بکار برود. چند زبانی در سامانه اجرایی هخامنشیان در تورات و باب استر (Esther) بیان شده است: «رونویسان و منشیان درباره به سرعت احضار شدند ... به فرمان مردخای نامه‌هایی را به یهودیان، والیان ایالت ها، فرمانداران، افسران بلندپایه ایالات شاهنشاهی از هند تا حبشه و چیزی نزدیک به 27 استان یا شهرب‌نشین به رشته تحریر در آوردند و برای هر ایالت به خط آن ایالت و برای هر ملتی به زبانی که با آن حرف می‌‌زدند و برای یهودیان نیز به خط و زبان رسمی آنان نامه‌هایی را نوشته اند.»

در بالای سر داریوش نبشته‌یی کوتاه آمده است. این نبشته چنین است:
من داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه در پارس، شاه کشورها، پسر ویشتاسپ، نوه ارشام هخامنشی
داریوش شاه گوید: پدر من ویشتاسپ، پدر ویشتاسپ ارشام، پدر ارشام آریامن، پدر آریامن چیش پیش، پدر چیش پیش هخامنش.
داریوش شاه گوید: بدین انگیزه ما هخامنشی خوانده می‌شویم [که] از دیرگاهان نژاده هستیم از دیرگاهان تخمه‌ی ما شاهان بودند.
داریوش شاه گوید: هشت [تن] از تخمه من شاه بوده اند. من نهمین[هستم]. ما نُه [تن] پشت اندر پشت (در دو شاخه) شاه هستیم.
همانطور كه در قسمت آخر هم مشاهده می شود، به دو شاخه بودن هخامنشیان اشاره شده و در شمارش و ذكر تعداد شاهان هم وجود شاهانی به جز شاخه خود او به وضوح مشخص می شود.


נערות ליווי במרכז
شنبه 26 مرداد 1398 05:52 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.
He is handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his
face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He
is well developed, with incredible arms as well
as a chest that sticks out with this sweater.
We're standing in-front of each other referring to
our lives, what we wish for future years,
what we're trying to find on another person. He starts telling me that bigger been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I don't know. Everything happens for an excuse
right. But inform me, you wouldn't reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you at the moment?' he explained as I am more detailed him and kiss him.

‘The very next time don't ask, do it.' I reply.

‘I favor how we think.' , he said.

For now, I start scrubbing my your back heel as part of his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you wish in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone you will never know whatever they want. A person who won't say yes even if I said yes. Someone who's not afraid of trying new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt a new challenge, especially on the subject of making a new challenge in the sack ', I intimate ‘And I love women who are direct, who cut in the chase, like you simply did. To generally be
honest, what a huge turn on.
produkty Na powięKszanie penisa
چهارشنبه 16 مرداد 1398 10:54 ب.ظ
Its not my first time to visit this web page, i am
visiting this web site dailly and get nice information from here all
the time.
konto dla młodych
یکشنبه 13 مرداد 1398 10:22 ق.ظ
This is my first time visit at here and i am really happy to
read all at one place.
konto w banku dla młodych
یکشنبه 13 مرداد 1398 04:06 ق.ظ
Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I'll just sum it up what I wrote
and say, I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring
blog writer but I'm still new to the whole thing. Do you have any points for beginner blog writers?
I'd definitely appreciate it.
konto bankowe dla młodych
شنبه 12 مرداد 1398 01:59 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add
to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly
enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
http://viagrawwithoutdoctor.com/
پنجشنبه 10 مرداد 1398 12:06 ب.ظ

Amazing a good deal of very good advice.
rx from canada online pharmacy canadian mail order pharmacies canadian cialis global pharmacy canada online pharmacies prescriptions from canada without online canadian pharmacies canadian discount pharmacies in ocala fl good canadian online pharmacies
iboysoft data recovery software
چهارشنبه 9 مرداد 1398 05:00 ق.ظ
It's awesome to go to see this web page and reading the views of
all friends regarding this piece of writing, while I am also eager of getting knowledge.
נערת ליווי ברמת גן
سه شنبه 8 مرداد 1398 03:18 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's which has a cappuccino. He or she is handsome.

Brown hair slicked back, glasses that suited his face, hazel eyes and the prettiest lips I've
seen. He could be well-built, with incredible arms along with a
chest that shines within this sweater. We're standing in-front of one another speaking about us, what we want
into the future, what we're trying to find on another person. He starts
saying that they have been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd
never reject you ', I say He smiles at me, biting his
lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for a reason right.
But inform me, you would not reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you at this time?' he was quoted saying as I recieve better him and kiss him.

‘The next time don't ask, function it.' I reply.

‘I like how you think.' , he said.

For now, I start scrubbing my hindfoot within his leg, massaging it slowly. ‘What do you like in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone you never know what we want. Somebody who won't say yes even though I said yes. Someone who's not afraid of attempting a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt a new challenge, especially when it comes to making a new challenge in the bed room ', I intimate ‘And Everyone loves females who are direct, who cut from the chase, like you just did. Being
honest, that's a huge turn on.
gambling
یکشنبه 6 مرداد 1398 02:07 ق.ظ
If you want to ttake a great deal from this piece of writing
then you have to apply such strategies to your won webpage.
اتوماتیك صیانة غسالات ال جی
چهارشنبه 2 مرداد 1398 05:14 ب.ظ
What's Happening i am new to this, I stumbled upon this I've found It positively useful and it has aided me out loads.

I'm hoping to contribute & assist other customers like
its aided me. Good job.
Noella
شنبه 29 تیر 1398 09:30 ب.ظ
Thanks in faor of sharing such a nice thought, piece of writing
is nice, thats why i have read it entirely
צימר
شنبه 29 تیر 1398 10:49 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by
region, find during first minutes a villa for rent by city, a range of rooms lofts and villas.
Be afraid of the images and information that they have
to supply you. The website is a center for everyone the ads while in the field, bachelorette party?
Like an associate who leaves Israel? Regardless of what the main reason you should rent a
villa for a potential event or maybe an organization recreation suitable for any age.
The website is also the center of rooms through the hour, which is already another subject, for lovers
who are looking for a deluxe room equipped
for discreet entertainment using a spouse or lover. Regardless of what you want, the 0LOFT website creates a search for you to find rentals for loft villas and
rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
וילות להשכרה בצפון
شنبه 29 تیر 1398 07:53 ق.ظ
appreciate it lots this site can be formal and also
simple
صیانة غسالات ال جى فى مصر
یکشنبه 23 تیر 1398 08:11 ب.ظ
Touche. Outstanding arguments. Keep up the good spirit.
konto bankowe dla firm ranking
یکشنبه 23 تیر 1398 10:58 ق.ظ
I like reading through an article that can make men and women think.
Also, many thanks for allowing me to comment!
najlepsze konto osobiste
شنبه 22 تیر 1398 10:52 ب.ظ
There's certainly a lot to know about this topic. I really like all the points you made.
וילות להשכרה באילת
پنجشنبه 20 تیر 1398 06:25 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by region, find in minutes a villa to rent
by city, a variety of rooms lofts and villas. Be impressed by
the images and data that they have to make available you.
The website is a center for every person the ads from the field,
bachelorette party? Like somebody who leaves Israel? Regardless of what
the explanation you must rent a villa for a forthcoming event or maybe a bunch recreation ideal
for any age. The website is also the midst of rooms by way of the hour, which is definitely another
subject, for lovers who are searhing for an opulent room equipped
for discreet entertainment that has a spouse or lover.
Regardless of what you are searching for,
the 0LOFT website creates a hunt for you to identify rentals
for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
דירה דיסקרטיות
چهارشنبه 19 تیر 1398 11:01 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino. He or she is handsome.
Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes
and the most amazing lips I've seen. He's well built, with incredible arms including a chest that sticks out during this sweater.

We're standing in the front of each other dealing with us,
what you want for the future, what we're seeking on another
person. He starts telling me that they have been rejected a
lot of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I can't know. Everything happens for an excuse right.
But identify, utilize reject me, does one Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you right this moment?' he explained as I receive more detailed him and kiss him.

‘The next time don't ask, function it.' I reply.

‘I like how you would think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my your back heel in their leg, massaging it slowly. ‘What can you like in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone that knows the things they want. Somebody who won't say yes simply because I said yes. Someone who's unafraid of trying new things,' he says. ‘I'm never afraid when trying new stuff, especially in terms of making a new challenge in the bedroom ', I intimate ‘And I adore girls who are direct, who cut in the chase, like you simply did. For being
honest, it really is a huge turn on.
sexy2call
دوشنبه 17 تیر 1398 01:32 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's having a cappuccino.
They're handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face,
hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. They're well made, with incredible arms plus a chest that sticks out during
this sweater. We're standing before of each other referring to our everyday life, what
we would like money for hard times, what we're
in search of on another person. He starts telling me that
bigger been rejected plenty of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have faith that He smiles at me, biting
his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for grounds right.
But identify, you wouldn't reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you right this moment?' he stated as I receive better him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I favor the method that you think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my hindfoot in her leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you enjoy in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone discussion what we want. Somebody who won't say yes even though I said yes. Someone who's not scared when attemping new things,' he says. ‘I'm never afraid of trying a new challenge, especially when it comes to making new things in bed ', I intimate ‘And I love women who are direct, who cut over the chase, like you recently did. To generally be
honest, this is a huge turn on.
נערת ליווי בבת ים
پنجشنبه 13 تیر 1398 04:01 ب.ظ
Sexy2call Quick search and have the newest
results Discover a massage escort girl, discrete
apartment or any perfect and indulgent recreation. Looking for escort girls?
Discrete apartments? Complete a quick search by region
נערות ליווי ברמת גן
دوشنبه 10 تیر 1398 02:20 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino. They are handsome.
Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've
seen. He could be well developed, with incredible arms including a
chest that is different during this sweater. We're standing in the front of one another talking about us, what
we want money for hard times, what we're trying to find on another person. He starts telling me
that he's got been rejected plenty of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I can't know. Everything happens
for an excuse right. But tell me, make use of reject me, could you
Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, utilize mind if I kissed you today?' he was quoted saying as I purchase nearer to him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I favor how you think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my hindfoot within his leg, massaging it slowly. ‘So what can you wish in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone that knows what we want. Somebody who won't say yes even though I said yes. Someone who's not afraid of attempting a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid when you try new stuff, especially when it comes to making interesting things in the bed room ', I intimate ‘And I like girls who are direct, who cut in the chase, like you simply did. To become
honest, what a huge turn on.
sexy2call
دوشنبه 10 تیر 1398 02:13 ق.ظ
The ads are controlled by the many binding laws with the State of Israel.
China Visa
یکشنبه 9 تیر 1398 08:56 ق.ظ
What i don't understood is in reakity hoow you're now not actually a lot
mkre well-favored than you may be right now.
You're so intelligent. You know thus considerably on the subject of this topic,made me in my view believe it
from a lot of varied angles. Its like women and men are not intereated
except it's one thinjg to do with Girl gaga! Your own stuffs great.
All the time deal with it up!
נערות ליווי ברמת גן
شنبه 8 تیر 1398 10:39 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.

He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses for his face,
hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He
or she is well built, with incredible arms as well as a
chest that sticks out with this sweater. We're standing right in front of each other dealing with our way of life,
what we would like in the future, what we're seeking on another person. He starts
telling me that bigger been rejected a lot of times.‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have faith that He smiles at
me, biting his lip.

‘Oh, I don't know. Everything happens for grounds right.
But let me know, can you reject me, could you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you at the moment?' he was quoted saying as I receive far better him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, do it.' I reply.

‘I love how we think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my rearfoot in the leg, massaging it slowly. ‘What exactly do that suits you in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone to know what we want. Someone who won't say yes even if I said yes. Someone who's not scared of attempting new things,' he says. ‘I'm never afraid of trying new things, especially on the subject of making something mroe challenging in the bedroom ', I intimate ‘And I love ladies who are direct, who cut in the chase, like you simply did. To get
honest, this is a huge turn on.
fernando martinez gomez tejedor
جمعه 7 تیر 1398 01:05 ب.ظ
Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging lok easy. The overall look of
your site is excellent, as wel as the content!
נערת ליווי חיפה
چهارشنبه 5 تیر 1398 03:57 ب.ظ
Sexy2call Quick search and acquire the modern results Find
a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and
indulgent recreation. Seeking escort girls? Discrete apartments?

Come up with a quick search by region, the largest portal in Israel for discreet
apartments and escort girls, many different youth ads that provide you with service and guidance you didn't know, do a search
by city and look for you the dream girl for one more indulgence, business meeting?

Ads usually do not include and or provide and or encourage and or imply the provision of sexual services.
The ads are susceptible to many of the binding laws with the State of
Israel.
נערות ליווי
سه شنبه 4 تیر 1398 05:05 ب.ظ
"We must build completely to another crescendo, cheri," he said.
"And we will have an ending that will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were packed with lust, as
well as soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.

I became feeling a stronger arousal now as I felt his
cock slide between my sensitive lips. I felt the pinnacle of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I need
to him to thrust into me hard. Instead he retracted
and slid his hardness back nearly my clit.


I'm aching to own him inside, and I possibly could tell that his need to push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to suit mine, and I knew the experience of
my wet pussy lips within the head of his cock was getting an excessive amount both for
of us.

"Allow the finale begin," he said, anf the husband slid the top of his cock inside me.


The two of us gasped because he held his cock there for any moment.
I contracted my pussy to pull him further inside, and hubby threw his head back within the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, and each
time I squeezed my pussy around him. His cock felt
wonderful mainly because it filled me, but I need to
all of it inside me. I rolled to the side and
rested my leg against his shoulder, anf the
husband plunged his cock up in.
http://flexinom.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 09:57 ق.ظ

Thanks. I like it!
cialis therapie weblink price cialis wow cialis 20 cialis efficacit cialis prezzo al pubblico cialis pills cialis purchasing buying cialis in colombia cialis cipla best buy enter site very cheap cialis
http://nahaden.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 05:58 ب.ظ

Good content. Appreciate it!
low cost cialis 20mg acquisto online cialis we recommend cialis info purchasing cialis on the internet cialis 200 dollar savings card female cialis no prescription tadalafil 10 mg recommended site cialis kanada buy cialis uk no prescription cialis usa cost
http://serbapoo.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:24 ق.ظ

Lovely info, Thanks a lot.
cialis australia org tarif cialis france generic cialis soft gels cialis canadian drugs does cialis cause gout does cialis cause gout cialis from canada cialis price thailand rx cialis para comprar cialis sicuro in linea
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30